כניסת חברים ותושבים

מחזור כב שתילת דשא בנעורים עם ההורים (זיגי קאול) 1973

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).