כניסת חברים ותושבים

מחזור כב שיר השכונה - חנן שרי, ניר שמיר

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).