כניסת חברים ותושבים

מחזור כב עם איילה לבני ועירית מיכאלי המחנכות סיום יב Album 1978

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).