כניסת חברים ותושבים

מחזור כב בכיתות הנמוכות עם המורה עליזה Album158_017

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).