כניסת חברים ותושבים

מחזור יד סיום יב Album13_228 (32)

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).