כניסת חברים ותושבים

מחזור יד מוסר את הדגל למחזור טו (רענן, פנינה שלומית ועקיבא וAlbum14_ (274)

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).