כניסת חברים ותושבים

מחזור יד בקבלה לחברות - גבי בנאי, צפרא, אבנר א', עמי ב', ראובן פ' Album14_ (304)

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).