כניסת חברים ותושבים

מחזור יא עם המחנך עדי והמטפלת חוה שפע Album6_064

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).