כניסת חברים ותושבים

מחזור יא בשטח הצריפים Album2_111

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).