כניסת חברים ותושבים

מחזור יא בטיול שנתי בכיתות הנמוכות

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).