כניסת חברים ותושבים

מחזור טז הבנות בכיתות הנמוכות Album4_023

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).