כניסת חברים ותושבים

מחזור טז בפורים לילדים שנות השישים Album13_018 (7)

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).