כניסת חברים ותושבים

מחזור טו, נמרוד דרייפוס, יגאל פלבר, גלעד ידיד

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).