כניסת חברים ותושבים

מחזור טו, טיול עם ראובן הישראלי סימה שרי, בלה ורפל Album183_096

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).