כניסת חברים ותושבים

מחזור טו הבנים בפורים - Album1960-1980_068

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).