כניסת חברים ותושבים

מחזור טו בטיול שנתי בכיתות הנמוכות (3)

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).