כניסת חברים ותושבים

מחזור ו כיתה ט חופש גדול טנטורה 1956

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).