כניסת חברים ותושבים

מחזור ו גבעת אולגה חופש גדול מחנה נפש כיתות ז, ח 1955)

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).