כניסת חברים ותושבים

מחזור א' כיתה א ראשונה בקיבוץ

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).