כניסת חברים ותושבים

מחזור א' בנות עם אחיהן דבורה עמלי; חוי גוטקינד; רחל שניר;

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).