כניסת חברים ותושבים

אורי הילדה וינקי מירון בסדר פסח בבית וינה 1965
שנה

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).