כניסת חברים ותושבים

מימין נירה פארן, תמר שפע, שלומית מירון, טיול פנסיונרים צעירים צילמה אורה ורד (4)
חטיבה
תאריך צילום התמונה
30/3/2014
חדש או ישן?
עשור
שנה

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).