כניסת חברים ותושבים

Album136_003 אלה אביטל יעל גריסרו, צילמה אפרת אשל
חטיבה

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).