כניסת חברים ותושבים

Album136_004 צילמה אפרת אשל מימין אלה אביטל, יעל גריסרו, עפרי דה בורס
חטיבה

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).