כניסת חברים ותושבים

Album136_006 מחזור מח במשגב עולים לכיתה א'
חטיבה

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).