כניסת חברים ותושבים

מחזור מח, עלייה לכיתה א'
תאור : 
צילמה אפרת אשל
חטיבה

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).