כניסת חברים ותושבים

Album136_026 יום בוץ חופש גדול 1992
חטיבה

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).