כניסת חברים ותושבים

Album136_032 תמי הורוויץ מטפלת
חטיבה

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).