כניסת חברים ותושבים

Album136_047 מחזור מז מח עם תמי הורוויץ
חטיבה

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).