כניסת חברים ותושבים

Album136_050 פורים 1993 מחזור מז מח
חטיבה

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).