כניסת חברים ותושבים

Album136_053 מימין לשמאל: אביב מייקלס, ענבר דניאל, רם שפע
חטיבה

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).