כניסת חברים ותושבים

Album136_054 ג'ודו קבלת חגורה צהובה מחזור מז
חטיבה

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).