כניסת חברים ותושבים

Album136_063
תאור : 
למעלה מימין לשמאל - שאול צימרמן, מיכל הורביץ, עדי מלי, מעיין מלי, יעל דייג, ליאור באואר, לירי מזרחי, מאיה הרמן ונטלי פרידמן.
למטה - עדי שינדלר ועפרי דה-בורס
חטיבה
חדש או ישן?
עשור

צילומים רבים בארכיון אינם מזוהים, ונשמח להיעזר בכם. ציינו את האירוע, שנים, וזיהוי דמויות (מימין לשמאל).