כניסת חברים ותושבים

טל אמיתי מצלם קיבוץ 2012-2014
גיא קריאו צילם טל אמיתי 2014

גיא קריאו צילם טל אמיתי 2014

צילם טל אמיתי יולי 2014 שירה אלקיס

צילם טל אמיתי יולי 2014 שירה אלקיס

צילם טל אמיתי יולי 2014 קדימה משמאל משפחת אדם הישראלי

צילם טל אמיתי יולי 2014 קדימה משמאל משפחת אדם הישראלי

צילם טל אמיתי יולי 2014 קבלת שבת פרידה ממשפחת זייפרט-ויונטה) תירוש

צילם טל אמיתי יולי 2014 קבלת שבת פרידה ממשפחת זייפרט-ויונטה) תירוש

צילם טל אמיתי יולי 2014 קבלת שבת פרידה ממשפחת זייפרט-ויונטה) עופרי זיידמן

צילם טל אמיתי יולי 2014 קבלת שבת פרידה ממשפחת זייפרט-ויונטה) עופרי זיידמן

צילם טל אמיתי יולי 2014 קבלת שבת פרידה ממשפחת זייפרט-ויונטה) עומדת הדס שוחט משמאל ענת תירוש

צילם טל אמיתי יולי 2014 קבלת שבת פרידה ממשפחת זייפרט-ויונטה) עומדת הדס שוחט משמאל ענת תירוש

צילם טל אמיתי יולי 2014 קבלת שבת פרידה ממשפחת זייפרט-ויונטה) דניאל

צילם טל אמיתי יולי 2014 קבלת שבת פרידה ממשפחת זייפרט-ויונטה) דניאל

צילם טל אמיתי יולי 2014 קבלת שבת פרידה ממשפחת זייפרט-ויונטה) (36)

צילם טל אמיתי יולי 2014 קבלת שבת פרידה ממשפחת זייפרט-ויונטה) (36)

צילם טל אמיתי יולי 2014 קבלת שבת פרידה ממשפחת זייפרט-ויונטה) (34)

צילם טל אמיתי יולי 2014 קבלת שבת פרידה ממשפחת זייפרט-ויונטה) (34)

צילם טל אמיתי יולי 2014 קבלת שבת פרידה ממשפחת זייפרט-ויונטה) (32)

צילם טל אמיתי יולי 2014 קבלת שבת פרידה ממשפחת זייפרט-ויונטה) (32)

צילם טל אמיתי יולי 2014 קבלת שבת פרידה ממשפחת זייפרט-ויונטה) (31)

צילם טל אמיתי יולי 2014 קבלת שבת פרידה ממשפחת זייפרט-ויונטה) (31)

צילם טל אמיתי יולי 2014 קבלת שבת פרידה ממשפחת זייפרט-ויונטה) (30)

צילם טל אמיתי יולי 2014 קבלת שבת פרידה ממשפחת זייפרט-ויונטה) (30)

צילם טל אמיתי יולי 2014 קבלת שבת פרידה ממשפחת זייפרט-ויונטה) (29)

צילם טל אמיתי יולי 2014 קבלת שבת פרידה ממשפחת זייפרט-ויונטה) (29)

צילם טל אמיתי יולי 2014 קבלת שבת פרידה ממשפחת זייפרט-ויונטה) (28)

צילם טל אמיתי יולי 2014 קבלת שבת פרידה ממשפחת זייפרט-ויונטה) (28)

צילם טל אמיתי יולי 2014 קבלת שבת פרידה ממשפחת זייפרט-ויונטה) (27)

צילם טל אמיתי יולי 2014 קבלת שבת פרידה ממשפחת זייפרט-ויונטה) (27)

צילם טל אמיתי יולי 2014 קבלת שבת פרידה ממשפחת זייפרט-ויונטה) (26)

צילם טל אמיתי יולי 2014 קבלת שבת פרידה ממשפחת זייפרט-ויונטה) (26)

צילם טל אמיתי יולי 2014 קבלת שבת פרידה ממשפחת זייפרט-ויונטה) (25)

צילם טל אמיתי יולי 2014 קבלת שבת פרידה ממשפחת זייפרט-ויונטה) (25)

צילם טל אמיתי יולי 2014 קבלת שבת פרידה ממשפחת זייפרט-ויונטה) (24)

צילם טל אמיתי יולי 2014 קבלת שבת פרידה ממשפחת זייפרט-ויונטה) (24)

צילם טל אמיתי יולי 2014 קבלת שבת פרידה ממשפחת זייפרט-ויונטה) (23)

צילם טל אמיתי יולי 2014 קבלת שבת פרידה ממשפחת זייפרט-ויונטה) (23)

צילם טל אמיתי יולי 2014 קבלת שבת פרידה ממשפחת זייפרט-ויונטה) (22)

צילם טל אמיתי יולי 2014 קבלת שבת פרידה ממשפחת זייפרט-ויונטה) (22)

צילם טל אמיתי יולי 2014 קבלת שבת פרידה ממשפחת זייפרט-ויונטה) (21)

צילם טל אמיתי יולי 2014 קבלת שבת פרידה ממשפחת זייפרט-ויונטה) (21)

צילם טל אמיתי יולי 2014 קבלת שבת פרידה ממשפחת זייפרט-ויונטה) (19)

צילם טל אמיתי יולי 2014 קבלת שבת פרידה ממשפחת זייפרט-ויונטה) (19)

צילם טל אמיתי יולי 2014 קבלת שבת פרידה ממשפחת זייפרט-ויונטה) (18)

צילם טל אמיתי יולי 2014 קבלת שבת פרידה ממשפחת זייפרט-ויונטה) (18)

צילם טל אמיתי יולי 2014 קבלת שבת פרידה ממשפחת זייפרט-ויונטה) (15)

צילם טל אמיתי יולי 2014 קבלת שבת פרידה ממשפחת זייפרט-ויונטה) (15)

צילם טל אמיתי יולי 2014 קבלת שבת פרידה ממשפחת זייפרט-ויונטה) (14)

צילם טל אמיתי יולי 2014 קבלת שבת פרידה ממשפחת זייפרט-ויונטה) (14)

צילם טל אמיתי יולי 2014 קבלת שבת פרידה ממשפחת זייפרט-ויונטה) (13)

צילם טל אמיתי יולי 2014 קבלת שבת פרידה ממשפחת זייפרט-ויונטה) (13)

צילם טל אמיתי יולי 2014 קבלת שבת פרידה ממשפחת זייפרט-ויונטה) (12)

צילם טל אמיתי יולי 2014 קבלת שבת פרידה ממשפחת זייפרט-ויונטה) (12)

צילם טל אמיתי יולי 2014 קבלת שבת פרידה ממשפחת זייפרט-ויונטה) (10)

צילם טל אמיתי יולי 2014 קבלת שבת פרידה ממשפחת זייפרט-ויונטה) (10)

צילם טל אמיתי יולי 2014 קבלת שבת פרידה ממשפחת זייפרט-ויונטה) (9)

צילם טל אמיתי יולי 2014 קבלת שבת פרידה ממשפחת זייפרט-ויונטה) (9)

צילם טל אמיתי יולי 2014 קבלת שבת פרידה ממשפחת זייפרט-ויונטה) (7)

צילם טל אמיתי יולי 2014 קבלת שבת פרידה ממשפחת זייפרט-ויונטה) (7)

צילם טל אמיתי יולי 2014 קבלת שבת פרידה ממשפחת זייפרט-ויונטה) (4)

צילם טל אמיתי יולי 2014 קבלת שבת פרידה ממשפחת זייפרט-ויונטה) (4)

צילם טל אמיתי יולי 2014 קבלת שבת פרידה ממשפחת זייפרט-ויונטה) (2)

צילם טל אמיתי יולי 2014 קבלת שבת פרידה ממשפחת זייפרט-ויונטה) (2)

צילם טל אמיתי יולי 2014 קבלת שבת פרידה ממשפחת זייפרט-ויונטה פרידה מימין מוטי זעירא, יוסי כפרי

צילם טל אמיתי יולי 2014 קבלת שבת פרידה ממשפחת זייפרט-ויונטה פרידה מימין מוטי זעירא, יוסי כפרי

צילם טל אמיתי יולי 2014 קבוצת בר מצווה פיסטוק הצגה

צילם טל אמיתי יולי 2014 קבוצת בר מצווה פיסטוק הצגה

צילם טל אמיתי יולי 2014 פסיפס בית האורן

צילם טל אמיתי יולי 2014 פסיפס בית האורן

צילם טל אמיתי יולי 2014 ערב כשרונות תמר שמיר

צילם טל אמיתי יולי 2014 ערב כשרונות תמר שמיר

צילם טל אמיתי יולי 2014 ערב כשרונות עומר פרי

צילם טל אמיתי יולי 2014 ערב כשרונות עומר פרי

צילם טל אמיתי יולי 2014 ערב כשרונות נטע מדיני

צילם טל אמיתי יולי 2014 ערב כשרונות נטע מדיני

צילם טל אמיתי יולי 2014 ערב כשרונות משפחות מירון וזיו

צילם טל אמיתי יולי 2014 ערב כשרונות משפחות מירון וזיו

צילם טל אמיתי יולי 2014 ערב כשרונות מירון

צילם טל אמיתי יולי 2014 ערב כשרונות מירון

צילם טל אמיתי יולי 2014 ערב כשרונות מימין עדה שלמון משמאל לירי ומאוריציו )

צילם טל אמיתי יולי 2014 ערב כשרונות מימין עדה שלמון משמאל לירי ומאוריציו )

צילם טל אמיתי יולי 2014 ערב כשרונות מימין מיכל בן  עמי, ודבי בר אילן

צילם טל אמיתי יולי 2014 ערב כשרונות מימין מיכל בן עמי, ודבי בר אילן

צילם טל אמיתי יולי 2014 ערב כשרונות מימין דקלה שרון, איריס שוחט

צילם טל אמיתי יולי 2014 ערב כשרונות מימין דקלה שרון, איריס שוחט

צילם טל אמיתי יולי 2014 ערב כשרונות מאיה ונורי בן יון

צילם טל אמיתי יולי 2014 ערב כשרונות מאיה ונורי בן יון

צילם טל אמיתי יולי 2014 ערב כשרונות מאיה הורוויץ

צילם טל אמיתי יולי 2014 ערב כשרונות מאיה הורוויץ

צילם טל אמיתי יולי 2014 ערב כשרונות ירדן אמיתי

צילם טל אמיתי יולי 2014 ערב כשרונות ירדן אמיתי

צילם טל אמיתי יולי 2014 ערב כשרונות דנה רובין

צילם טל אמיתי יולי 2014 ערב כשרונות דנה רובין

צילם טל אמיתי יולי 2014 ערב כשרונות גלי אבן שושן, אופיר וויסבורט

צילם טל אמיתי יולי 2014 ערב כשרונות גלי אבן שושן, אופיר וויסבורט

צילם טל אמיתי יולי 2014 ערב כשרונות אמיל זיידמן וענת אופיר

צילם טל אמיתי יולי 2014 ערב כשרונות אמיל זיידמן וענת אופיר

צילם טל אמיתי יולי 2014 ערב כשרונות אופיר בר שלום

צילם טל אמיתי יולי 2014 ערב כשרונות אופיר בר שלום

צילם טל אמיתי יולי 2014 ערב כשרונות (31)

צילם טל אמיתי יולי 2014 ערב כשרונות (31)

צילם טל אמיתי יולי 2014 ערב כשרונות (27)

צילם טל אמיתי יולי 2014 ערב כשרונות (27)

צילם טל אמיתי יולי 2014 ערב כשרונות (26)

צילם טל אמיתי יולי 2014 ערב כשרונות (26)

צילם טל אמיתי יולי 2014 ערב כשרונות (24)

צילם טל אמיתי יולי 2014 ערב כשרונות (24)

צילם טל אמיתי יולי 2014 ערב כשרונות (22)

צילם טל אמיתי יולי 2014 ערב כשרונות (22)

צילם טל אמיתי יולי 2014 ערב כשרונות (21)

צילם טל אמיתי יולי 2014 ערב כשרונות (21)

צילם טל אמיתי יולי 2014 ערב כשרונות (19)

צילם טל אמיתי יולי 2014 ערב כשרונות (19)

צילם טל אמיתי יולי 2014 ערב כשרונות (17)

צילם טל אמיתי יולי 2014 ערב כשרונות (17)

צילם טל אמיתי יולי 2014 ערב כשרונות (15)

צילם טל אמיתי יולי 2014 ערב כשרונות (15)

צילם טל אמיתי יולי 2014 ערב כשרונות (14)

צילם טל אמיתי יולי 2014 ערב כשרונות (14)

צילם טל אמיתי יולי 2014 ערב כשרונות (13)

צילם טל אמיתי יולי 2014 ערב כשרונות (13)

צילם טל אמיתי יולי 2014 ערב כשרונות (11)

צילם טל אמיתי יולי 2014 ערב כשרונות (11)

צילם טל אמיתי יולי 2014 ערב כשרונות (10)

צילם טל אמיתי יולי 2014 ערב כשרונות (10)

צילם טל אמיתי יולי 2014 ערב כשרונות (8)

צילם טל אמיתי יולי 2014 ערב כשרונות (8)

צילם טל אמיתי יולי 2014 ערב כשרונות (1)

צילם טל אמיתי יולי 2014 ערב כשרונות (1)

צילם טל אמיתי יולי 2014 חמוטל עמית ובתה

צילם טל אמיתי יולי 2014 חמוטל עמית ובתה

צילם טל אמיתי יולי 2014 הצגתבר מצווה קבוצת פיסטוק רוני אלקיס

צילם טל אמיתי יולי 2014 הצגתבר מצווה קבוצת פיסטוק רוני אלקיס

צילם טל אמיתי יולי 2014 הצגתבר מצווה קבוצת פיסטוק עמית אלדד

צילם טל אמיתי יולי 2014 הצגתבר מצווה קבוצת פיסטוק עמית אלדד

צילם טל אמיתי יולי 2014 הצגתבר מצווה קבוצת פיסטוק מימין נטע ארזי, גיא זהר)

צילם טל אמיתי יולי 2014 הצגתבר מצווה קבוצת פיסטוק מימין נטע ארזי, גיא זהר)

צילם טל אמיתי יולי 2014 הצגתבר מצווה קבוצת פיסטוק מימין גל הייט, גיא זהר

צילם טל אמיתי יולי 2014 הצגתבר מצווה קבוצת פיסטוק מימין גל הייט, גיא זהר

צילם טל אמיתי יולי 2014 הצגתבר מצווה קבוצת פיסטוק גיא זוהר

צילם טל אמיתי יולי 2014 הצגתבר מצווה קבוצת פיסטוק גיא זוהר

צילם טל אמיתי יולי 2014 הצגתבר מצווה קבוצת פיסטוק גאיה נקר

צילם טל אמיתי יולי 2014 הצגתבר מצווה קבוצת פיסטוק גאיה נקר

צילם טל אמיתי יולי 2014 הצגתבר מצווה קבוצת פיסטוק (23)

צילם טל אמיתי יולי 2014 הצגתבר מצווה קבוצת פיסטוק (23)

צילם טל אמיתי יולי 2014 הצגתבר מצווה קבוצת פיסטוק (22)

צילם טל אמיתי יולי 2014 הצגתבר מצווה קבוצת פיסטוק (22)

צילם טל אמיתי יולי 2014 הצגתבר מצווה קבוצת פיסטוק (21)

צילם טל אמיתי יולי 2014 הצגתבר מצווה קבוצת פיסטוק (21)

צילם טל אמיתי יולי 2014 הצגתבר מצווה קבוצת פיסטוק (20)

צילם טל אמיתי יולי 2014 הצגתבר מצווה קבוצת פיסטוק (20)

צילם טל אמיתי יולי 2014 הצגתבר מצווה קבוצת פיסטוק (19)

צילם טל אמיתי יולי 2014 הצגתבר מצווה קבוצת פיסטוק (19)

צילם טל אמיתי יולי 2014 הצגתבר מצווה קבוצת פיסטוק (18)

צילם טל אמיתי יולי 2014 הצגתבר מצווה קבוצת פיסטוק (18)

צילם טל אמיתי יולי 2014 הצגתבר מצווה קבוצת פיסטוק (17)

צילם טל אמיתי יולי 2014 הצגתבר מצווה קבוצת פיסטוק (17)

צילם טל אמיתי יולי 2014 הצגתבר מצווה קבוצת פיסטוק (16)

צילם טל אמיתי יולי 2014 הצגתבר מצווה קבוצת פיסטוק (16)

צילם טל אמיתי יולי 2014 הצגתבר מצווה קבוצת פיסטוק (15)

צילם טל אמיתי יולי 2014 הצגתבר מצווה קבוצת פיסטוק (15)

צילם טל אמיתי יולי 2014 הצגתבר מצווה קבוצת פיסטוק (13)

צילם טל אמיתי יולי 2014 הצגתבר מצווה קבוצת פיסטוק (13)

צילם טל אמיתי יולי 2014 הצגתבר מצווה קבוצת פיסטוק (7)

צילם טל אמיתי יולי 2014 הצגתבר מצווה קבוצת פיסטוק (7)

צילם טל אמיתי יולי 2014 הצגתבר מצווה קבוצת פיסטוק (6)

צילם טל אמיתי יולי 2014 הצגתבר מצווה קבוצת פיסטוק (6)

צילם טל אמיתי יולי 2014 הצגתבר מצווה קבוצת פיסטוק (5)

צילם טל אמיתי יולי 2014 הצגתבר מצווה קבוצת פיסטוק (5)

צילם טל אמיתי יולי 2014 הצגתבר מצווה קבוצת פיסטוק (2)

צילם טל אמיתי יולי 2014 הצגתבר מצווה קבוצת פיסטוק (2)

צילם טל אמיתי יולי 2014 הצגתבר מצווה קבוצת פיסטוק (1)

צילם טל אמיתי יולי 2014 הצגתבר מצווה קבוצת פיסטוק (1)

צילם טל אמיתי יולי 2014 הצגת בר מצווה קבוצת פיסטוק מימין שירה סמית ונדב עפרון

צילם טל אמיתי יולי 2014 הצגת בר מצווה קבוצת פיסטוק מימין שירה סמית ונדב עפרון

צילם טל אמיתי יולי 2014 דבי בר אילן ערב כשרונות

צילם טל אמיתי יולי 2014 דבי בר אילן ערב כשרונות

צילם טל אמיתי יולי 2014 ברנע

צילם טל אמיתי יולי 2014 ברנע

צילם טל אמיתי יולי 2014 בית האורן, מימין מעין בוניטוב ונויה פיינברג

צילם טל אמיתי יולי 2014 בית האורן, מימין מעין בוניטוב ונויה פיינברג

צילם טל אמיתי יולי 2014 בית האורן, אלייה

צילם טל אמיתי יולי 2014 בית האורן, אלייה

צילם טל אמיתי יולי 2014 בית האורן מקדימה מימין אלה נבון, אילת בר

צילם טל אמיתי יולי 2014 בית האורן מקדימה מימין אלה נבון, אילת בר

צילם טל אמיתי יולי 2014 בית האורן מימין שי פרץ וצורית לוי

צילם טל אמיתי יולי 2014 בית האורן מימין שי פרץ וצורית לוי

צילם טל אמיתי יולי 2014 בית האורן יואב רוזנברג

צילם טל אמיתי יולי 2014 בית האורן יואב רוזנברג

צילם טל אמיתי יולי 2014 בית האורן אלייה ברות

צילם טל אמיתי יולי 2014 בית האורן אלייה ברות

צילם טל אמיתי יולי 2014 בית האורן (35)

צילם טל אמיתי יולי 2014 בית האורן (35)

צילם טל אמיתי יולי 2014 בית האורן (34)

צילם טל אמיתי יולי 2014 בית האורן (34)

צילם טל אמיתי יולי 2014 בית האורן (33)

צילם טל אמיתי יולי 2014 בית האורן (33)

צילם טל אמיתי יולי 2014 בית האורן (32)

צילם טל אמיתי יולי 2014 בית האורן (32)

צילם טל אמיתי יולי 2014 בית האורן (31)

צילם טל אמיתי יולי 2014 בית האורן (31)

צילם טל אמיתי יולי 2014 בית האורן (30)

צילם טל אמיתי יולי 2014 בית האורן (30)

צילם טל אמיתי יולי 2014 בית האורן (29)

צילם טל אמיתי יולי 2014 בית האורן (29)

צילם טל אמיתי יולי 2014 בית האורן (28)

צילם טל אמיתי יולי 2014 בית האורן (28)

צילם טל אמיתי יולי 2014 בית האורן (27)

צילם טל אמיתי יולי 2014 בית האורן (27)

צילם טל אמיתי יולי 2014 בית האורן (26)

צילם טל אמיתי יולי 2014 בית האורן (26)

צילם טל אמיתי יולי 2014 בית האורן (25)

צילם טל אמיתי יולי 2014 בית האורן (25)

צילם טל אמיתי יולי 2014 בית האורן (24)

צילם טל אמיתי יולי 2014 בית האורן (24)

צילם טל אמיתי יולי 2014 בית האורן (22)

צילם טל אמיתי יולי 2014 בית האורן (22)

צילם טל אמיתי יולי 2014 בית האורן (21)

צילם טל אמיתי יולי 2014 בית האורן (21)

צילם טל אמיתי יולי 2014 בית האורן (19)

צילם טל אמיתי יולי 2014 בית האורן (19)

צילם טל אמיתי יולי 2014 בית האורן (17)

צילם טל אמיתי יולי 2014 בית האורן (17)

צילם טל אמיתי יולי 2014 בית האורן (15)

צילם טל אמיתי יולי 2014 בית האורן (15)

צילם טל אמיתי יולי 2014 בית האורן (14)

צילם טל אמיתי יולי 2014 בית האורן (14)

צילם טל אמיתי יולי 2014 בית האורן (13)

צילם טל אמיתי יולי 2014 בית האורן (13)

צילם טל אמיתי יולי 2014 בית האורן (12)

צילם טל אמיתי יולי 2014 בית האורן (12)

צילם טל אמיתי יולי 2014 בית האורן (11)

צילם טל אמיתי יולי 2014 בית האורן (11)

צילם טל אמיתי יולי 2014 בית האורן (10)

צילם טל אמיתי יולי 2014 בית האורן (10)

צילם טל אמיתי יולי 2014 בית האורן (9)

צילם טל אמיתי יולי 2014 בית האורן (9)

צילם טל אמיתי יולי 2014 בית האורן (7)

צילם טל אמיתי יולי 2014 בית האורן (7)

צילם טל אמיתי יולי 2014 בית האורן (6)

צילם טל אמיתי יולי 2014 בית האורן (6)

צילם טל אמיתי יולי 2014 בית האורן (4)

צילם טל אמיתי יולי 2014 בית האורן (4)

צילם טל אמיתי יולי 2014 בית האורן (3)

צילם טל אמיתי יולי 2014 בית האורן (3)

צילם טל אמיתי יולי 2014 בית האורן (2)

צילם טל אמיתי יולי 2014 בית האורן (2)

צילם טל אמיתי יולי 2014 אלה זיו ערב כשרונות

צילם טל אמיתי יולי 2014 אלה זיו ערב כשרונות

צילם טל אמיתי יולי 2014 אופיר בר שלום

צילם טל אמיתי יולי 2014 אופיר בר שלום

צילם טל אמיתי אוגוסט 2014 קטיף לתחמיץ (12)

צילם טל אמיתי אוגוסט 2014 קטיף לתחמיץ (12)

צילם טל אמיתי אוגוסט 2014 קטיף לתחמיץ (11)

צילם טל אמיתי אוגוסט 2014 קטיף לתחמיץ (11)

צילם טל אמיתי אוגוסט 2014 קטיף לתחמיץ (10)

צילם טל אמיתי אוגוסט 2014 קטיף לתחמיץ (10)

צילם טל אמיתי אוגוסט 2014 קטיף לתחמיץ (9)

צילם טל אמיתי אוגוסט 2014 קטיף לתחמיץ (9)

צילם טל אמיתי אוגוסט 2014 קטיף לתחמיץ (8)

צילם טל אמיתי אוגוסט 2014 קטיף לתחמיץ (8)

צילם טל אמיתי אוגוסט 2014 קטיף לתחמיץ (7)

צילם טל אמיתי אוגוסט 2014 קטיף לתחמיץ (7)

צילם טל אמיתי אוגוסט 2014 קטיף לתחמיץ (6)

צילם טל אמיתי אוגוסט 2014 קטיף לתחמיץ (6)

צילם טל אמיתי אוגוסט 2014 קטיף לתחמיץ (5)

צילם טל אמיתי אוגוסט 2014 קטיף לתחמיץ (5)

צילם טל אמיתי אוגוסט 2014 קטיף לתחמיץ (4)

צילם טל אמיתי אוגוסט 2014 קטיף לתחמיץ (4)

צילם טל אמיתי אוגוסט 2014 קטיף לתחמיץ (3)

צילם טל אמיתי אוגוסט 2014 קטיף לתחמיץ (3)

צילם טל אמיתי אוגוסט 2014 קטיף לתחמיץ (2)

צילם טל אמיתי אוגוסט 2014 קטיף לתחמיץ (2)

צילם טל אמיתי אוגוסט 2014 קטיף לתחמיץ (1)

צילם טל אמיתי אוגוסט 2014 קטיף לתחמיץ (1)

צילם טל אמיתי 2014 רותי מדיני

צילם טל אמיתי 2014 רותי מדיני

צילם טל אמיתי 2014 רות עפרון

צילם טל אמיתי 2014 רות עפרון

צילם טל אמיתי 2014 רות עפרון (2)

צילם טל אמיתי 2014 רות עפרון (2)

צילם טל אמיתי 2014 צורית לוי

צילם טל אמיתי 2014 צורית לוי

צילם טל אמיתי 2014 סינדליס (2)

צילם טל אמיתי 2014 סינדליס (2)

צילם טל אמיתי 2014 סיום יב

צילם טל אמיתי 2014 סיום יב

צילם טל אמיתי 2014 ניק ומיכל הרול

צילם טל אמיתי 2014 ניק ומיכל הרול

צילם טל אמיתי 2014 משפחת מוהר

צילם טל אמיתי 2014 משפחת מוהר

צילם טל אמיתי 2014 משמאל עינת אסטליין

צילם טל אמיתי 2014 משמאל עינת אסטליין

צילם טל אמיתי 2014 משמאל דרורה קרול מאחור יונה ורדי

צילם טל אמיתי 2014 משמאל דרורה קרול מאחור יונה ורדי

צילם טל אמיתי 2014 מירלה והנכדות

צילם טל אמיתי 2014 מירלה והנכדות

צילם טל אמיתי 2014 מירון

צילם טל אמיתי 2014 מירון

צילם טל אמיתי 2014 מימין שרון אופיר

צילם טל אמיתי 2014 מימין שרון אופיר

צילם טל אמיתי 2014 מימין רועי פולק, גל הייט, שי קריאו

צילם טל אמיתי 2014 מימין רועי פולק, גל הייט, שי קריאו

צילם טל אמיתי 2014 מימין ניר, גליה ואברהם סינדליס

צילם טל אמיתי 2014 מימין ניר, גליה ואברהם סינדליס

צילם טל אמיתי 2014 מימין נטע ארזי, רוני אלקיס, ליאם רוזנברג

צילם טל אמיתי 2014 מימין נטע ארזי, רוני אלקיס, ליאם רוזנברג

צילם טל אמיתי 2014 מימין נחום ידיד, דוד ברנע

צילם טל אמיתי 2014 מימין נחום ידיד, דוד ברנע

צילם טל אמיתי 2014 מימין דן הורוויץ, יגאל מוהר

צילם טל אמיתי 2014 מימין דן הורוויץ, יגאל מוהר

צילם טל אמיתי 2014 מאיה נוף וגל חסיד

צילם טל אמיתי 2014 מאיה נוף וגל חסיד

צילם טל אמיתי 2014 כיפת ברזל

צילם טל אמיתי 2014 כיפת ברזל

צילם טל אמיתי 2014 יציקת בטון ברפת

צילם טל אמיתי 2014 יציקת בטון ברפת

צילם טל אמיתי 2014 יציקה ברפת)

צילם טל אמיתי 2014 יציקה ברפת)

צילם טל אמיתי 2014 חלון יב

צילם טל אמיתי 2014 חלון יב

צילם טל אמיתי 2014 חג משק

צילם טל אמיתי 2014 חג משק

צילם טל אמיתי 2014 חג משק

צילם טל אמיתי 2014 חג משק

צילם טל אמיתי 2014 חג המשק לירון אלדד

צילם טל אמיתי 2014 חג המשק לירון אלדד

צילם טל אמיתי 2014 הצגת יב)

צילם טל אמיתי 2014 הצגת יב)

צילם טל אמיתי 2014 הצגת יב ברכות)

צילם טל אמיתי 2014 הצגת יב ברכות)

צילם טל אמיתי 2014 הצגת יב ברכות הורים מימין רקפת מוהר, עירית פרידמן

צילם טל אמיתי 2014 הצגת יב ברכות הורים מימין רקפת מוהר, עירית פרידמן

צילם טל אמיתי 2014 הצגת יב (3)

צילם טל אמיתי 2014 הצגת יב (3)

צילם טל אמיתי 2014 הצגת יב (2)

צילם טל אמיתי 2014 הצגת יב (2)

צילם טל אמיתי 2014 הצגת יב (1)

צילם טל אמיתי 2014 הצגת יב (1)

צילם טל אמיתי 2014 היידי עפרון

צילם טל אמיתי 2014 היידי עפרון

צילם טל אמיתי 2014 הורוויץ רז

צילם טל אמיתי 2014 הורוויץ רז

צילם טל אמיתי 2014 גאיה נקר

צילם טל אמיתי 2014 גאיה נקר

צילם טל אמיתי 2014 אסטליין גלעד ועינת

צילם טל אמיתי 2014 אסטליין גלעד ועינת

צילם טל אמיתי 2014 אליעזר רטר

צילם טל אמיתי 2014 אליעזר רטר

צילם טל אמיתי 2014 (113)

צילם טל אמיתי 2014 (113)

צילם טל אמיתי 2014 (83)

צילם טל אמיתי 2014 (83)

צילם טל אמיתי 2014 (42)

צילם טל אמיתי 2014 (42)

צילם טל אמיתי 2014 (20)

צילם טל אמיתי 2014 (20)

צילם טל אמיתי 2014 (16)

צילם טל אמיתי 2014 (16)

צילם טל אמיתי 2014 בית קפה הצגה יב

צילם טל אמיתי 2014 בית קפה הצגה יב

צילם טל אמיתי אבי פרידמן 2014 הצגת יב

צילם טל אמיתי אבי פרידמן 2014 הצגת יב

ענת וליאור תירוש צילם טל אמיתי 2014 (354)

ענת וליאור תירוש צילם טל אמיתי 2014 (354)

שלמה כהן צילם טל אמיתי 2014 (26)

שלמה כהן צילם טל אמיתי 2014 (26)

רן זילבר צילם טל אמיתי 2014 (204)

רן זילבר צילם טל אמיתי 2014 (204)

צילם טל אמיתי, קבלה לתנועת בני המושבים 2012 (16)

צילם טל אמיתי, קבלה לתנועת בני המושבים 2012 (16)

צילם טל אמיתי, קבלה לתנועת בני המושבים 2012 (13)

צילם טל אמיתי, קבלה לתנועת בני המושבים 2012 (13)

צילם טל אמיתי נמרוד זיו 2014 (16)

צילם טל אמיתי נמרוד זיו 2014 (16)

צילם טל אמיתי יוסי ברוך עם הנכד שלו 2014 (97)

צילם טל אמיתי יוסי ברוך עם הנכד שלו 2014 (97)

צילם טל אמיתי דורית נורקין 2014 (105)

צילם טל אמיתי דורית נורקין 2014 (105)

צילם טל אמיתי גילת שניר 2014 (54)

צילם טל אמיתי גילת שניר 2014 (54)

צילם טל אמיתי בני המושבים2014

צילם טל אמיתי בני המושבים2014

צילם טל אמיתי 2014 (119)

צילם טל אמיתי 2014 (119)

פביאן צ'סלר פסטיבל המוזיקה צילם טל אמיתי 2014 (65)

פביאן צ'סלר פסטיבל המוזיקה צילם טל אמיתי 2014 (65)

ערן ואנחלה שנהר צילם טל אמיתי 2014

ערן ואנחלה שנהר צילם טל אמיתי 2014

עמליה שולמן ועדה צילם טל אמיתי 2014 (104)

עמליה שולמן ועדה צילם טל אמיתי 2014 (104)

נילי ברות צילם טל אמיתי 2014 (15)

נילי ברות צילם טל אמיתי 2014 (15)

נבט בן חיים ערב יום העצמאות צילם טל אמיתי 2014 (139)

נבט בן חיים ערב יום העצמאות צילם טל אמיתי 2014 (139)

מימין קרינה נבון ודניאלה פרי, פסטיבל המוזיקה, צילם טל אמיתי 2014 (40)

מימין קרינה נבון ודניאלה פרי, פסטיבל המוזיקה, צילם טל אמיתי 2014 (40)

יום העצמאות מארג'י דור צילם טל אמיתי 2014 (129)

יום העצמאות מארג'י דור צילם טל אמיתי 2014 (129)

יאיר אסטליין והבנות צילם טל אמיתי 2014 (2)

יאיר אסטליין והבנות צילם טל אמיתי 2014 (2)

טלי תירוש, צילם טל אמיתי 2014 (6)

טלי תירוש, צילם טל אמיתי 2014 (6)

טל רסיס צילם טל אמיתי 2014 (357)

טל רסיס צילם טל אמיתי 2014 (357)

חגי מדיני צילם טל אמיתי 2014 (50)

חגי מדיני צילם טל אמיתי 2014 (50)

בני המושבים 2014

בני המושבים 2014

אלכס ונירה קראוס צילם טל אמיתי 2014 (62)

אלכס ונירה קראוס צילם טל אמיתי 2014 (62)

איתי סינדליס ובתו צילם טל אמיתי 2014 (58)

איתי סינדליס ובתו צילם טל אמיתי 2014 (58)

איריס ושני קריאו שוחט צילם טל אמיתי 2014 (124)

איריס ושני קריאו שוחט צילם טל אמיתי 2014 (124)

אברהם סינדליס עם הנכדה צילם טל אמיתי 2014 (99)

אברהם סינדליס עם הנכדה צילם טל אמיתי 2014 (99)

2012-2014 צילם טל אמיתי, רוני ימין

2012-2014 צילם טל אמיתי, רוני ימין

2012-2014 צילם טל אמיתי תמר שגיא ובנה סער

2012-2014 צילם טל אמיתי תמר שגיא ובנה סער

2012-2014 צילם טל אמיתי שלומי שרון

2012-2014 צילם טל אמיתי שלומי שרון

2012-2014 צילם טל אמיתי רענן ועפרי רז

2012-2014 צילם טל אמיתי רענן ועפרי רז

2012-2014 צילם טל אמיתי מימין שירה אלקיס, ומעין זילבר

2012-2014 צילם טל אמיתי מימין שירה אלקיס, ומעין זילבר

2012-2014 צילם טל אמיתי מאיה רז

2012-2014 צילם טל אמיתי מאיה רז

2012-2014 צילם טל אמיתי פתיחת המרכזונים אחרי שיפוץ

2012-2014 צילם טל אמיתי פתיחת המרכזונים אחרי שיפוץ

2012-2014 צילם טל אמיתי פיינברג חגיגות ה-60

2012-2014 צילם טל אמיתי פיינברג חגיגות ה-60

2012-2014 צילם טל אמיתי ענבל בן אליהו

2012-2014 צילם טל אמיתי ענבל בן אליהו

2012-2014 צילם טל אמיתי נירי רטר

2012-2014 צילם טל אמיתי נירי רטר

2012-2014 צילם טל אמיתי מירל'ה זיו

2012-2014 צילם טל אמיתי מירל'ה זיו

2012-2014 צילם טל אמיתי מורן וייסבורט

2012-2014 צילם טל אמיתי מורן וייסבורט

2012-2014 צילם טל אמיתי לירון אלדד

2012-2014 צילם טל אמיתי לירון אלדד

2012-2014 צילם טל אמיתי יפעת הישראלי

2012-2014 צילם טל אמיתי יפעת הישראלי

2012-2014 צילם טל אמיתי יעל פרימק חילי

2012-2014 צילם טל אמיתי יעל פרימק חילי

2012-2014 צילם טל אמיתי יניב הורוויץ

2012-2014 צילם טל אמיתי יניב הורוויץ

2012-2014 צילם טל אמיתי בניית הרפת החדשה

2012-2014 צילם טל אמיתי בניית הרפת החדשה

2012-2014 צילם טל אמיתי בועז ארזי

2012-2014 צילם טל אמיתי בועז ארזי

2012-2014 צילם טל אמיתי אלכס קראוס

2012-2014 צילם טל אמיתי אלכס קראוס

2012-2014 צילם טל אמיתי אילת שילה

2012-2014 צילם טל אמיתי אילת שילה

2012-2014 צילם טל אמיתי אדם זיו

2012-2014 צילם טל אמיתי אדם זיו

2012-2014 צילם טל אמיתי (אמנון הורוויץ ובנו

2012-2014 צילם טל אמיתי (אמנון הורוויץ ובנו

2012-2014 צילם טל אמיתי (594)

2012-2014 צילם טל אמיתי (594)

2012-2014 צילם טל אמיתי (489)

2012-2014 צילם טל אמיתי (489)

2012-2014 צילם טל אמיתי (333)

2012-2014 צילם טל אמיתי (333)

2012 צילם טל אמיתי דינה הרטמן חגיגות ה-60

2012 צילם טל אמיתי דינה הרטמן חגיגות ה-60

תמר שינדלר צילם טל אמיתי 2014 (61)

תמר שינדלר צילם טל אמיתי 2014 (61)

  צילומים
  אם מכל סיבה אתם מעוניינים בהסרת צילום כלשהו מהאתר אנא פנו אלינו ואנו נפעל כמיטב יכולתנו להסירו במהירות.

  תודות לצלמים
  זה המקום לברך על פועלם של צלמי הקיבוץ, בעבר ובהווה אלו ששימרו ומשמרים לנו את ה"מראות": עמרם נבו, אלי וורפל, מנחם עמלי, רפי לביא, יוסי רום, אלדד ורדי, גלעד רפאל י, יוני פרינץ, חגי דור, יפתח לברון, חנוש מורג, מירהל'ה זיו, יוסי רום, לאה רטר, אפרת אשל, דוד שחר,יובל נקר, טל אמיתי, אורה ורד ורבים טובים אחרים. כמו כן תודה לא תר "אנשים ישראל".