קבצים

https://www.ghi.org.il/media/sal/docs/3091/f5_טופס בקשת פטור ממס הכנסה לבעלי נכות 100%.pdf