קבצים

https://www.ghi.org.il/media/sal/docs/2979/f5_לאסוף סיפורים בחצר ארכיון סדנה 2020.docx