קבצים

https://www.ghi.org.il/media/sal/docs/2836/f5_7.10.19 קצר - לקראת ההצבעה על הסדרי הפנסיה.pdf