קבצים

https://www.ghi.org.il/media/sal/docs/2742/f5_דחיית מועד הקלפי - נוהל ניגוד עניינים 11.7.19 הנהלה.pdf