קבצים

https://www.ghi.org.il/media/sal/docs/2741/f5_קלפי ממוחשב - הצהרת חשאיות וטוהר הבחירות במערכת הסכהקול.pdf