קבצים

https://www.ghi.org.il/media/sal/docs/2740/f5_לקראת אישור הנוהל לאתיקה וניגוד עניינים בקלפי. צביקה בן נח יולי 2019.pdf