קבצים

https://www.ghi.org.il/media/sal/docs/2721/f5_מכתב לחברים - הסבר ופרטים לקראת ההצבעה על השינויים בתקנון - 20.6.19 (1).pdf