קבצים

https://www.ghi.org.il/media/sal/docs/2584/f5_החלטה 1582 - הסדר הביניים - 24.12.2018.pdf