קבצים

https://www.ghi.org.il/media/sal/docs/2521/f5_פוליסת מלאה - מגן בריאות מורחב לקיבוץ 2018.pdf