קבצים

https://www.ghi.org.il/media/sal/docs/2440/f5_טופס נוכחות לעובד.pdf