קבצים

https://www.ghi.org.il/media/sal/docs/2339/f5_דף שאלות ותשובות לקראת ההצבעה השניה - 5.6.18.pdf