קבצים

https://www.ghi.org.il/media/sal/docs/2318/f5_צביקה בן נח 2018 תשובות לשאלון לקראת בחירת יור הקיבוץ.docx