קבצים

https://www.ghi.org.il/media/sal/docs/2266/f5_תדרוך להצבעה בקלפי אינטרנטי מרץ 2018.pdf