קבצים

https://www.ghi.org.il/media/sal/docs/1828/f5_גחא תוכנית משק 2107 לדיון במועצה 6.12.2016 לפרסום באתר ללא נתונים כספיים.pdf