קבצים

/cgi-webaxy/sal/sal.pl?lang=he&ID=223386_ghi2_mp&act=view&dbid=docs&dataid=docs_832159_ghi_3034&fid=f5&name=הערכות%20גחא%20לנגיף%20הקורונה%20יניב%20אופיר%2030.3.2020%20מתוך%20מצגת%20להנהלה.pdf