קבצים

/cgi-webaxy/sal/sal.pl?lang=he&ID=223386_ghi2_mp&act=view&dbid=docs&dataid=docs_832159_ghi_2826&fid=f5&name=אגרת%20יור%20-%20מקרקעין%20%20שיוך%20וקניין%20בקיבוץ%20המתחדש%20%20%20ספטמבר%202019.pdf